Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Dzisiaj rozpoczynamy Letnią Szkołę. W ramach projektu "Bliscy sąsiedzi w XXI wieku - nowa komunikacja i postrzeganie" do Olsztyna przybędą studenci Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. I. Kanta z Kaliningradu. Zajęcia w języku rosyjskim i angielskim będą prowadzić wykładowcy z Instytutu Nauk Politycznych UWM oraz BUF z Kaliningradu.

W załączeniu program szkoły

Od marca 2013 roku Instytut Nauk Politycznych na Wydziale Nauk Społecznych UWM realizuje grant „Bliscy sąsiedzi w XXI wieku - nowa komunikacja i postrzeganie", który UWM otrzymał z Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Naszym partnerem jest Katedra Polityki, Technologii i Komunikacji Społecznej na Bałtyckim Federalnym Uniwersytecie im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie. Ze strony naszej uczelni realizuje go zespół w składzie: prof. Arkadiusz Żukowski, koordynator projektu, prof. Olga Wasiuta, dr Marcin Chełminiak oraz dr Wojciech Kotowicz.

Jak podkreśla prof. Żukowski złożenie grantu wymagało ogromu pracy i wiedzy specjalistycznej, m.in. w ostatnim etapie pracy po kilkanaście godzin dziennie. Nie mniej czasochłonne i skomplikowane były procedury jego uruchomienia, jako że był to pierwszy tego rodzaju grant Unii Europejskiej.

- Jest to projekt naukowy z silnymi elementami edukacyjnymi. Ogólnym celem jest rozwój kontaktów społecznych oraz współpracy transgranicznej szczególnie w dziedzinie nauki i edukacji pomiędzy społecznością obszaru przygranicznego Warmii i Mazur i obwodu kaliningradzkiego, poprzez analizę trendów i wyzwań procesu intensyfikacji wzajemnej współpracy, pomiędzy instytucjami naukowymi regionów, a także promowanie wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie naukowej i edukacyjnej. Zajmujemy się również problemami migracji, mniejszości narodowych i etnicznych oraz polityką rozwojową często w ramach tzw. case studies. Mnie osobiście interesuje obwód kaliningradzki jako enklawa. Dostrzegam w zachowaniu społeczności tego obszaru typowe przejawy zachowań mieszkańców enklaw i ciekawi mnie, do czego to doprowadzi - mówi dr W. Kotowicz, menedżer projektu.

Grant obejmuje nie tylko badania indywidualne, ale i seminaria naukowe. Powstanie również strona internetowa, na której będą publikowane raporty z badań i analizy. Odbędą się wymiany studentów z Instytutu Politologii UWM i uniwersytetu w Kaliningradzie. Zarówno w Kaliningradzie, jak i w Olsztynie pracownicy obu uczelni wygłoszą wykłady na temat problematyki transgranicznej, przełamywania barier, roli samorządu terytorialnego, znaczenia wymiany społecznej i kulturalnej dla rozwoju obu przygranicznych regionów.