Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Od marca 2013 roku Instytut Nauk Politycznych na Wydziale Nauk Społecznych UWM realizuje grant „Bliscy sąsiedzi w XXI wieku - nowa komunikacja i postrzeganie", który UWM otrzymał z Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Naszym partnerem jest Katedra Polityki, Technologii i Komunikacji Społecznej na Bałtyckim Federalnym Uniwersytecie im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie. Ze strony naszej uczelni realizuje go zespół w składzie: prof. Arkadiusz Żukowski, koordynator projektu, prof. Olga Wasiuta, dr Marcin Chełminiak oraz dr Wojciech Kotowicz.

Jak podkreśla prof. Żukowski złożenie grantu wymagało ogromu pracy i wiedzy specjalistycznej, m.in. w ostatnim etapie pracy po kilkanaście godzin dziennie. Nie mniej czasochłonne i skomplikowane były procedury jego uruchomienia, jako że był to pierwszy tego rodzaju grant Unii Europejskiej.

- Jest to projekt naukowy z silnymi elementami edukacyjnymi. Ogólnym celem jest rozwój kontaktów społecznych oraz współpracy transgranicznej szczególnie w dziedzinie nauki i edukacji pomiędzy społecznością obszaru przygranicznego Warmii i Mazur i obwodu kaliningradzkiego, poprzez analizę trendów i wyzwań procesu intensyfikacji wzajemnej współpracy, pomiędzy instytucjami naukowymi regionów, a także promowanie wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie naukowej i edukacyjnej. Zajmujemy się również problemami migracji, mniejszości narodowych i etnicznych oraz polityką rozwojową często w ramach tzw. case studies. Mnie osobiście interesuje obwód kaliningradzki jako enklawa. Dostrzegam w zachowaniu społeczności tego obszaru typowe przejawy zachowań mieszkańców enklaw i ciekawi mnie, do czego to doprowadzi - mówi dr W. Kotowicz, menedżer projektu.

Grant obejmuje nie tylko badania indywidualne, ale i seminaria naukowe. Powstanie również strona internetowa, na której będą publikowane raporty z badań i analizy. Odbędą się wymiany studentów z Instytutu Politologii UWM i uniwersytetu w Kaliningradzie. Zarówno w Kaliningradzie, jak i w Olsztynie pracownicy obu uczelni wygłoszą wykłady na temat problematyki transgranicznej, przełamywania barier, roli samorządu terytorialnego, znaczenia wymiany społecznej i kulturalnej dla rozwoju obu przygranicznych regionów.

Projekt obejmuje także 2-tygodniową szkołę letnią w Olsztynie dla studentów z Kaliningradu, podczas której goście oprócz wykładów i warsztatów związanych z problematyką badań społecznych poznają nasz region, jego historię oraz znaczenia wspólnego dziedzictwa w życiu współczesnych mieszkańców. Uczestnicy grantu wydadzą również pierwszy numer periodyku naukowego poświęconego problemom transgranicznym. Żywią nadzieję, że uda im się go kontynuować. Odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa, a naukowcy opublikują prace związane z tematem grantu.

Nasz Instytut już od wielu lat współpracuje z Bałtyckim Uniwersytetem Federalnym w Kaliningradzie. Prowadzimy badania naukowe na temat życia politycznego obwodu kaliningradzkiego, geopolitycznych uwarunkowań relacji polsko-rosyjskich czy Polonii w Kaliningradzie. Nasze stosunki układają się bardzo dobrze i nieustannie szukamy możliwości dalszych wspólnych działań - mówi dr Kotowicz. - Istotne dla nas jest także przełamywanie stereotypów i barier po obu stronach granicy szczególnie we wzajemnym postrzeganiu Polaków i Rosjan.

Projekt ma na celu z jednej strony analizę wzajemnej percepcji na naszym pograniczu, z drugiej zaś - wypracowanie mechanizmów, które pomagąją w walce z negatywnymi, niesprawiedliwymi stereotypami - dodaje dr Chełminiak.