Z dniem 1 grudnia 2016 roku, na podstawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (§ 38), Prof. zw. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych powołał zespół naukowo-badawczy w ramach wewnętrznej organizacji Instytutu.

Celem zespołu jest prowadzenie badań nad przywództwem w kontekście organizacji politycznych, administracji państwowej oraz sektora organizacji pozarządowych. Pierwszym projektem jest prowadzenie międzynarodowych badań porównawczych w ramach Party Leaders Database.

Party Leaders Database

Prof. Żukowski udzielił wywiadu Polskiemu Radiu Olsztyn, w którym m.in. przedstawił ideę powstania zespołu. Cały wywiad:

Arkadiusz Żukowski: Olsztyn może stać się światowym centrum badań nad przywództwem politycznym