Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Załączamy harmonogram zjazdów dla studentów niestacjonarnych w semestrze letnim.

Aż 22 studentów UWM otrzymało stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia. To najlepszy wynik od 7 lat. Po raz drugi stypendium zdobył Wojciech Fabiszewski - poprzednio jako student politologii, a teraz bezpieczeństwa narodowego.

Dziewiętnastu studentów i 3 doktorantów UWM otrzymało w tym roku akademickim stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia. Największą liczbą stypendystów może się pochwalić Wydział Prawa i Administracji – 7 stypendystów. Z Wydziału Biologii i Biotechnologii stypendia dostało 6 osób, w tym 3 doktorantów. Po 2 stypendystów mają wydziały Matematyki i Informatyki oraz Nauk Społecznych. Pozostali reprezentują wydziały: Humanistyczny, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa oraz Nauk Technicznych.

Troje studentów - Wojciech Fabiszewski z Wydziału Nauk Społecznych, Eliza Krawiecka z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa i Joanna Rybicka-Ziarko z Wydziału Prawa i Administracji otrzymało stypendia ministra po raz drugi z rzędu.

Aby otrzymać stypendium ministra trzeba wykazać się wysoką średnią ocen oraz wybitnymi osiągnięciami naukowymi, w tym np. mieć co najmniej 2 publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym lub publikacje naukowe w formie książki; mieć znaczący udział w projektach lub grantach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi; być autorem lub współautorem patentu lub wzoru użytkowego; występować na międzynarodowych konferencjach naukowych; mieć nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

Zajęcia z czwartku 27 listopada z prof. Selimem Chazbijewiczem zostają odwołane.

Zajęcia z dr. Waldemarem Tomaszewskim z czwartku (27 listopada) i piątku (28 listopada) zostają odwołane.

Termin odpracowania zostaną ustalone wkrótce.

 

W dniu 5 listopada 2014 roku na zaproszenie Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Nauk Politycznych UWM gościła mgr inż. Małgorzata Dobrzańska, Kierownik Oddziału Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, która wygłosiła wykład pt. „Choroby importowane i wektorowe”. Prelegentka przedstawiła zagrożenia naszego województwa w kontekście chorób zakaźnych, które nie istnieją na naszym terenie, ale mogą zostać przywleczone zza granicy jako wynik ataku bioterrorystycznego, albo jako efekt naturalnych migracji ludności.

Choroby importowane najczęściej przywlekają turyści, osoby wracające do kraju po dłuższym pobycie, cudzoziemcy (np. handlowcy czy dyplomaci), ale także dzikie zwierzęta, które przechodzą przez granicę (np. lisy), a nawet rośliny. Istnieją również choroby zawlekane, które my „eksportujemy” do innych krajów. Tutaj wymienić można włośnicę oraz botulizm, które np. trafiają do Wielkiej Brytanii w przewożonych przez Polaków przetworach mięsnych.

Zamieszczamy plany zajęć na studia stacjonarne i niestacjonarne.

Ze względu na dodatkową rekrutację, plany mogą ulec zmianom.

Źródła nie znaleziono
Źródła nie znaleziono