Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

W czasie sesji egzaminacyjnej (18.06.2018 r. - 01.07.2018 r.) konsultacje dr Danuty Radziszewskiej-Szczepaniak odbywać się będą w następujących terminach:

18.06 (poniedziałek) - godz. 11.00-12.00, pok. 103;

19.06 (wtorek) - godz. 15.00-16.00, pok. 103;

27.06 (środa) - godz. 15.00-16.00, pok. 103;

28.06 (czwartek) - godz. 8.30-9.30, pok. 103.

plakat

3 rok Bezpieczeństwo Narodowe niestacjonarne.

Zajęcia z dr. W. Romanowskim w dniach 16, 17, 18 marca zostały odwołane.

Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony na kolejnym zjeździe.

W dniu 21 lutego 2018 roku w Instytucie Nauk Politycznych UWM odbyło się otwarte spotkanie z funkcjonariuszami Agencji Wywiadu.

W pierwszej części seminarium, jeden z pracowników Agencji przedstawił aktualne zagrożenia bezpieczeństwa światowego ze szczególnym uwzględnieniem cyberzagrożeń oraz omówił główne obszary współczesnych zainteresowań wywiadowczych. Drugie wystąpienie dotyczyło roli i miejsca Agencji w strukturze bezpieczeństwa państwa. W dalszej części spotkania omówione zostały źródła informacyjne wywiadu oraz metody pozyskiwania informacji przez służby specjalne. Przedstawiono także zasady międzynarodowej współpracy wywiadowczej.

Po wystąpieniach prelegentów odbyła się bardzo interesująca dyskusja, podczas której studenci poznali perspektywy zatrudnienia w Agencji, zasady rekrutacji oraz wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci do pracy w służbach specjalnych. Spotkanie zorganizował i poprowadził dr Wojciech Kotowicz.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – ROK II STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

Wykład monograficzny prowadzony przez dr. hab. Marka Melnyka, prof. UWM w dniu 22.02.2018 roku jest odwołany.

Źródła nie znaleziono
Źródła nie znaleziono