Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Szkolenie BHP dla studentów pierwszych roczników odbędzie się 25 października w sali 217 w budynku przy ul. Szrajbera 11.

Bezpieczeństwo narodowe – rok I studia II stopnia – niestacjonarne

Ćwiczenia z przedmiotu Informatyczne systemy bezpieczeństwa prowadzone przez ppłk. dr. inż. Roberta Janczewskiego odbędą się 8.12.2019 roku w godz. 8.00-12.00; 12.30-16.30 w sali 138 ul. Żołnierska 14.

Na naszej stronie zamieszczamy plany zajęć.

Uwaga! Plany mogą być aktualizowane do dnia 11.10.2019 roku.

3 stycznia 2020 r. (piątek) – na studiach stacjonarnych odbywają się zajęcia poniedziałkowe z tygodnia A.

 

Informacja dla pierwszych roczników – studia I i II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy- 4 godz.

Szkolenie obowiązkowe, termin szkolenia zostanie podany w terminie późniejszym, po ustaleniu szczegółów z osobą prowadzącą.

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej Instytutu.

 

Bezpieczeństwo narodowe, rok I, studia I niestacjonarne

Szkolenie z praw i obowiązków studenta odbędzie się 13 października 2019 roku w godz. 18.30-20.00 w sali 104 ul. Szrajbera 11.

Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr K. Tybuchowskiej-Hartlińskiej reprezentowała na tyle wysoki poziom merytoryczny i interesującą tematykę, iż została wydana drukiem w języku włoskim.

Studenci przyjeżdżający na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w ramach programy Erasmus+ bardzo chętnie wybierają zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych. Dzięki bogatej ofercie kursów studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w wielu dziedzinach (stosunki międzynarodowe, systemy polityczne, systemy partyjne, przywództwo polityczne). W roku akademickim 2016/2017 jedną z takich studentek była Ilaria Panzani studentka Uniwersytetu w Sassari (Sardynia, Włoch). Ilaraia przebywała w Olsztynie przez cały rok akademicki, uczestnicząc w zajęciach tematycznych oraz seminarium. Efektem studiów było napisanie pracy dyplomowej pt” La nascita di Solidarnośc e la caduta del regime comunista in Polonia (Narodziny Solidarności i upadek reżimu komunistycznego w Polsce)” obronionej w 2018 roku we Włoszech.

Promotorem pracy była Prof.ssa Albertina Vittoria, promotorem pomocniczym dr Karolina Tybuchowska-Hartlińska.

Okładka

Panowie prof. Jakubowski i prof. Jabłonowski będą na dyżurze 6 września 11:00-12:30.

Źródła nie znaleziono
Źródła nie znaleziono