Na naszej stronie zamieszczamy plany zajęć.

Uwaga! Plany mogą być aktualizowane do dnia 11.10.2019 roku.

3 stycznia 2020 r. (piątek) – na studiach stacjonarnych odbywają się zajęcia poniedziałkowe z tygodnia A.

 

Informacja dla pierwszych roczników – studia I i II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy- 4 godz.

Szkolenie obowiązkowe, termin szkolenia zostanie podany w terminie późniejszym, po ustaleniu szczegółów z osobą prowadzącą.

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej Instytutu.

 

Bezpieczeństwo narodowe, rok I, studia I niestacjonarne

Szkolenie z praw i obowiązków studenta odbędzie się 13 października 2019 roku w godz. 18.30-20.00 w sali 104 ul. Szrajbera 11.