W przyszłym tygodniu studenci z Ukrainy, którzy studiują politologię w olsztyńskim Uniwersytecie rozpoczną praktyki.

Praktyki zostały przygotowane we współpracy z Samorządem Województwa i są przewidziane programem studiów o wspólnym kształceniu studentów zawartym między INP UWM a Instytutem Nauk Humanistyczno-Społecznych Uniwersytetu Narodowego Lwowska Politechnika.

Osobą odpowiedzialną za te praktyki z ramienia INP UWM jest dr hab. T. Astramowicz-Leyk, prof. UWM - koordynator współpracy WNS z INH-S Lwowskiej Politechniki.

Program praktyk>>