3 rok Bezpieczeństwo Narodowe niestacjonarne.

Zajęcia z dr. W. Romanowskim w dniach 16, 17, 18 marca zostały odwołane.

Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony na kolejnym zjeździe.