W dniu 21 lutego 2018 roku w Instytucie Nauk Politycznych UWM odbyło się otwarte spotkanie z funkcjonariuszami Agencji Wywiadu.

W pierwszej części seminarium, jeden z pracowników Agencji przedstawił aktualne zagrożenia bezpieczeństwa światowego ze szczególnym uwzględnieniem cyberzagrożeń oraz omówił główne obszary współczesnych zainteresowań wywiadowczych. Drugie wystąpienie dotyczyło roli i miejsca Agencji w strukturze bezpieczeństwa państwa. W dalszej części spotkania omówione zostały źródła informacyjne wywiadu oraz metody pozyskiwania informacji przez służby specjalne. Przedstawiono także zasady międzynarodowej współpracy wywiadowczej.

Po wystąpieniach prelegentów odbyła się bardzo interesująca dyskusja, podczas której studenci poznali perspektywy zatrudnienia w Agencji, zasady rekrutacji oraz wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci do pracy w służbach specjalnych. Spotkanie zorganizował i poprowadził dr Wojciech Kotowicz.