Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 zaprasza do udziału w quizie na temat Programu Polska-Rosja 2014-2020 oraz Unii Europejskiej. Konkurs organizowany jest z okazji Dnia Europejskiej Współpracy, który obchodzony jest 21 września oraz w dniach poprzedzających oraz następujących po tej dacie.

Więcej szczegółów na stronie organizatora >>>

Strona quizu >>>