Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

W dniach od 14 do 25 listopada 2016 r. studenci III roku Bezpieczeństwa narodowego w ramach ćwiczeń z Etno-kulturowych uwarunkowań bezpieczeństwa, które prowadzi prof. dr hab. Krzysztof Gładkowski, uczestniczyli w spotkaniach, które odbywały się w Fundacji i Wspólnocie Kulturowej „Borussia” w Olsztynie przy ul. Zyndrama z Maszkowic 2.

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” powstało w 1990 roku w Olsztynie. Działa na rzecz budowania i pogłębiania kultury dialogu i tolerancji między ludźmi różnych narodowości, wyznań, tradycji oraz współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego. W ciągu 21 lat powstało kilkadziesiąt nowatorskich projektów o międzynarodowym zasięgu. Fundacja „Borussia“ została założona wiosną 2006 roku przez Roberta Trabę i Kazimierza Brakonieckiego. Kontynuuje ona i wspiera działalność, prowadzoną do tej pory przez stowarzyszenie.

Spotkania ze studentami w poszczególnych grupach przeprowadziła pani Dominika Złakowska-Cieślak, która opowiedziała studentom o dążeniach Fundacji do odnowienia Domu Meldensona, czyli żydowskiego domu pogrzebowego – Bet Tahara. Poszczególne grupy miały okazję poznać, jak obiekt wyglądał dawniej, jakie były etapy prac nad jego odnowieniem. Poznali przy tym autora projekty domu przedpogrzebowego, słynnego na całym świecie architekta, pochodzącego z Olsztyna – Ericha Mendelsohna.

Pani Dominika przybliżyła studentom historię Żydów, ich kulturę i tradycję. Dom zaprojektowany przez E. Mendelsohna początkowo służył do przygotowania ciał do pochówku na cmentarzu znajdującym się obok domu przedpogrzebowego. Obecnie nie ma już cmentarza, znajduje się tam park, a w planach jest stworzenie tablicy z nazwiskami osób tam pochowanych. Teren po badaniach archeologicznych, umożliwiających skorygowanie jego granic, został otoczony ogrodzeniem.

Działań fundacji jest bardzo dużo. Między innymi realizowane są liczne projekty wymiany zarówno młodzieży, jak i dorosłych, nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Organizowane są także staże w różnych krajach dla osób do 30 roku życia. Zainteresowanie studentów prezentowaną problematyką było spore. Szczególnie ważny był opis projektu, realizowanego przez „Borussię”: Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach. Projekt wspólnie Wojewódzką z Komendę Policji w Olsztynie i Telewizję Polską S.A. Oddział Terenowy w Olsztynie w ramach programu Obywatele dla Demokracji ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Funduszy EOG) przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Celem projektu jest promowanie działań na rzecz akceptacji i wspierania różnorodności narodowej, kulturowej i wyznaniowej oraz przeciwdziałania przejawom dyskryminacji na Warmii i Mazurach. Miał on także zwrócić uwagę mieszkańców regionu, a szczególnie środowisk zajmujących się edukacją, na potrzebę wspólnych działań na rzecz tolerancji i dialogu międzykulturowego.

b1
b1 b1
b2
b2 b2
b3
b3 b3
b4
b4 b4
b5
b5 b5
b6
b6 b6

Źródła nie znaleziono
Źródła nie znaleziono