Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

W dniach 8-9 marca 2022 r. oraz 15-16 marca 2022 r. eksperci CPT ABW przeprowadzili szkolenie z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej dla studentów kierunku Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W trakcie spotkań – opierając się na kampanii społecznej 4U! – przekazana została wiedza z zakresu najlepszych praktyk oraz rekomendowanych zachowań w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Ponadto poruszone zostały zagadnienia dotyczące polityki bezpieczeństwa organizacji w kontekście istniejących zagrożeń.

Kampania „4U – uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak!" podkreśla rolę prewencji w zapobieganiu zdarzeniom o charakterze terrorystycznym, uczy pożądanych zachowań w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego oraz zwiększa współpracę obywateli z organami państwa na rzecz walki z terroryzmem. Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego specjalizuje się w szeroko pojętej profilaktyce terrorystycznej, której kluczowym elementem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości zapobiegania niekorzystnym – z punktu widzenia bezpieczeństwa – zdarzeniom.

Szkolenie przeprowadzili wybitni specjaliści i eksperci od problematyki prewencji terrorystycznej: płk Adam Gwiazdowicz, ppłk Marek Kuźnicki i mjr Marzena Podkowińska za co serdecznie im dziękujemy. Słowa podziękowania kierujemy także do kpt. Przemysława Kostki, który był inicjatorem tego szkolenia.

Przeprowadzone szkolenie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem przez studentów oraz pracowników Instytutu. Współpraca dydaktyczna z ABW będzie kontynuowana.

01
01 01
02
02 02
03
03 03