Rada Naukowa

Prof. SGH dr hab. Andrzej Kobyliński,
(Współprzewodniczący)
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr Małgorzata Grzywińska-Rąpca                                                                      (Współprzewodnicząca)
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Professor Philippe Burny
Department of Economics and Rural Development
Agro-Bio-Tech Gembloux
Universite de Liege

Cristian Ciurea
Conf. univ. dr
Academia de Studii Economice din Bucureşti

Prof. SGH dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Nelson Duarte
Prof. Coordenador / Associate Profesor
Escola Superior de Tecnologia e Gestao de Felgueiras  – Politecnico do Porto

Prof. dr hab. Dariusz T. Dziuba
Uniwersytet Warszawski

Prof. SGH dr hab. Michał Goliński
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Bohdan Jung
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki
Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Bernard Kubiak
Uniwersytet Gdański

Robert McCaa, Research Professor
Ambassador , IPUMS-International
Minnesota Population Center

Prof. WSB dr hab. Lech Nieżurawski
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Prof. dr hab. Józef Oleński
Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Łazarskiego

Professor Chris Pyke
Associate  Dean&Head of Accounting, Finance and Economics
MMU Business School, Oxford Road, Manchester

dr hab. Robert Romanowski, prof. nadzw. UEP
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Narcyz Roztocki
State University of New York at New Paltz
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Prof. US dr hab. Edyta Rudawska
Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Małgorzata Rószkiewicz
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. SGH dr hab. Andrzej Sobczak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Wacław Szymanowski

dr  Dymitrios Syrrakos
Accounting, Finance and Economics
MMU Business School

Prof. UMK dr hab. Ewa Wędrowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

sekretarz naukowy
dr Małgorzata Grzywińska-Rąpca
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie