Tematyka

Problematyka konferencji obejmuje:

  • Trendy zmian w gospodarce elektronicznej w Polsce i Unii Europejskiej,
  • Ekonomiczne aspekty gospodarki elektronicznej,
  • Konsument w dobie rozwoju systemów informacyjnych,
  • Systemy informacyjne,
  • Bezpieczeństwo informacyjne,
  • Metody przetwarzania i analizy informacji w podmiotach gospodarczych,
  • Metody prognozowania przyszłości społeczeństwa informacyjnego (Gospodarka Oparta na Wiedzy – GOW) – Foresight,
  • Trendy w statystyce publicznej w dobie rozwoju gospodarki cyfrowej,
  • Statystyka publiczna w procesie monitorowania i ewaluacji polityki spójności na szczeblu regionalnym.