Tematyka

Problematyka konferencji obejmuje:

 • Teoretyczne podstawy gospodarki opartej na wiedzy,
 • Trendy zmian w gospodarce elektronicznej w Polsce i Unii Europejskiej,
 • Ekonomiczne aspekty gospodarki elektronicznej,
 • Konsument w dobie rozwoju systemów informacyjnych,
 • Systemy informatyczne w administracji rządowej i samorządowej,
 • Metody przetwarzania i analizy informacji,
 • Zarządzanie (organizacje wirtualne i sieciowe),
 • Bezpieczeństwo informacyjne,
 • Metody prognozowania przyszłości społeczeństwa informacyjnego (Gospodarka Oparta na Wiedzy- GOW) – Foresight,
 • Zastosowania metod ilościowych w sektorach gospodarki,
 • Trendy w statystyce publicznej w dobie rozwoju gospodarki cyfrowej,
 • Statystyka publiczna w procesie monitorowania i ewaluacji polityki spójności na szczeblu regionalnym.

Istnieje możliwość prezentacji oprogramowania aplikacyjnego.