Tematyka

Problematyka konferencji obejmuje:

 • Trendy zmian w gospodarce elektronicznej w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej,
 • Tworzenie podstaw gospodarki opartej na wiedzy w różnych sektorach gospodarczych,
 • Ekonomiczne aspekty gospodarki elektronicznej,
 • Kierunki rozwoju systemów informacyjnych,
 • Metody przetwarzania i analizy informacji,
 • Systemy informatyczne w administracji rządowej i samorządowej,
 • Zarządzanie (organizacje wirtualne i sieciowe, reinżynieria procesów gospodarczych),
 • Zastosowania metod ilościowych w sektorach gospodarki,
 • Trendy w statystyce publicznej w dobie rozwoju gospodarki cyfrowej,
 • Bezpieczeństwo informacyjne.
 • Statystyka publiczna w procesie monitorowania i ewaluacji polityki spójności na szczeblu regionalnym

Powyższych zagadnień nie traktujemy, jako wyczerpujących, lecz raczej, jako propozycje tematyki wystąpień na konferencji.

Istnieje możliwość prezentacji oprogramowania aplikacyjnego.