Terminy i opłaty

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z streszczeniem: 31.03.2018
Potwierdzenie przyjęcia referatów do prezentacji podczas konferencji: 07.04.2018
Opłacenie udziału w konferencji: 30.04.2018
Termin konferencji 21.05.2018- 22.05.2018
Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów na adres malgo@uwm.edu.pl 31.05.2018

 

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna obejmuje koszty wyżywienia w trakcie obrad, materiały konferencyjne oraz wydanie zakwalifikowanego do publikacji artykułu w Rocznikach Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.

  • uczestnictwo z referatem      900 zł
  • uczestnictwo bez referatu    900 zł
  • opublikowanie artykułu  bez uczestnictwa w konferencji   850 zł
  • dopłata w przypadku wersji angielskiej artykułu 30 zł/strona

Uwaga: koszty zakwaterowania Uczestnicy uiszczają indywidualnie w hotelu (Hotel HP Park).

Adres/kontakt do hotelu:

Hotel HP Park Olsztyn

10-701 Olsztyn, AL. Warszawska 119

telefonicznie (89 524 06 04) lub wysyłając e-mail (hpolsztyn@hotelepark.pl) powołując się na konferencję INFO 2018 lub Katedrę Metod Ilościowych.

Ceny pokoi: 170 zł/doba za pokój jednoosobowy

200 zł/doba za pokój dwuosobowy.

Wpłaty należy dokonać do 30.04.2018 r. na  konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego:
Bank. Olsztyn 32 1030 1986 2700 0000 2288 0020

subkonto: 22.880.020-500

z dopiskiem: „INFO 2018, imię i nazwisko uczestnika„.

 

.