Terminy i opłaty

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z streszczeniem: 31.03.2019
Potwierdzenie przyjęcia referatów do prezentacji podczas konferencji: 07.04.2019
Opłacenie udziału w konferencji: 30.04.2019
Termin konferencji 13.06.2019- 14.06.2019
Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów do Roczników KAE na adres: malgo@uwm.edu.pl
31.08.2019
Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów do czasopisma Informatyka ekonomiczna na adres: malgo@uwm.edu.pl
31.06.2019
Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów do czasopisma Wiadomości Statystyczne na adres: malgo@uwm.edu.pl
31.06.2019
Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów do czasopisma Journal of Economics and Management na adres: malgo@uwm.edu.pl
31.06.2019

 

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna obejmuje koszty wyżywienia w trakcie obrad, materiały konferencyjne oraz wydanie zakwalifikowanego do publikacji artykułu w Rocznikach Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.

  • uczestnictwo z referatem      980 zł
  • uczestnictwo bez referatu     850 zł

 

Adres/kontakt do hotelu:

 

 

Wpłaty należy dokonać do 30.04.2019 r. na  konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego:
Bank. Olsztyn 48 1030 1986 2700 0000 2288 0023

subkonto: 22.880.023-500

z dopiskiem: „INFO 2019, imię i nazwisko uczestnika„.

 

.