Terminy i opłaty

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z streszczeniem: 23.04.2017
Potwierdzenie przyjęcia referatów do prezentacji podczas konferencji: 30.04.2017
Opłacenie udziału w konferencji: 20.05.2017
Termin konferencji 21.06.2017- 22.06.2017
Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów na adres malgo@uwm.edu.pl: 22.06.2017; 15.08.2017

 

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna obejmuje koszty zakwaterowania z wyżywieniem, 1 nocleg oaz publikację artykułu w Rocznikach Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.

  • pełne uczestnictwo z referatem   zł   980
  • pełne uczestnictwo bez referatu  zł   900
  • opublikowanie artykułu  bez uczestnictwa w konferencji    zł   850
  • dopłata w przypadku wersji angielskiej artykułu 30 zł/strona

Wpłaty należy dokonać na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego:
Bank. Olsztyn 43 1030 1986 2700 0000 2288 0016

subkonto:

22.880.016-500

z dopiskiem: „INFO 2017, imię i nazwisko uczestnika„.

Rezerwacji dodatkowych noclegów dokonują uczestnicy we własnym zakresie.