INFO 2018

English version

English version

Katedra Metod Ilościowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie oraz Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH w Warszawie

zapraszają na XII Konferencję z cyklu:

Informacja w społeczeństwie XXI wieku

INFO 2018

p.t. Zarządzanie-Gospodarka-Konsument

 

Termin konferencji: 21.05 22.05. 2018 r. (poniedziałek, wtorek).

Miejsce konferencji: Hotel HP Park  w Olsztynie oraz UWM w Olsztynie, Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Referaty,  które  uzyskają    pozytywne  opinie  recenzentów zostaną opublikowane w Rocznikach Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ( 9 punktów).