INFO 2017

English version

English version

Katedra Metod Ilościowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie oraz Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH w Warszawie

zapraszają na XI Konferencję z cyklu:

Informacja w społeczeństwie XXI wieku

INFO 2017

Termin konferencji: 21.06  22.06  2017 (środa, czwartek) Miejsce konferencji: Hotel OMEGA  w Olsztynie.  Referaty,  które  uzyskają    pozytywne  opinie  recenzentów zostaną opublikowane w Rocznikach Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ( 9 punktów).