INFO 2019

Katedra Metod Ilościowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie oraz Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH w Warszawie

 

 

 

Zgłoszone artykuły, po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, oraz spełnieniu  wymogów edytorskich zostaną opublikowane w jednym z poniższych czasopism:

  • Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (MNiSW – lista B, 9 pkt.)
  • Informatyka ekonomiczna (MNiSW – lista B, 12 pkt.)
  • Wiadomości Statystyczne (MNiSW – lista B, 13 pkt.)
  • Journal of Economics and Management (MNiSW – lista B, 12 pkt.)