Uprawnienia

Kategoryzacja Wydziału

Wydział Humanistyczny posiada drugą kategorię naukową przyznaną przez Komisję Badań na Rzecz Rozwoju Nauki.

Uprawnienia Wydziału

Rada Wydziału Humanistycznego posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii i językoznawstwa oraz uprawnienia doktoryzowania w dyscyplinie literaturoznawstwo, filozofia, historia i językoznawstwo.

Rada Wydziału zapewnia prawidłowy przebieg i odpowiedni poziom nauczania oraz właściwy rozwój dyscyplin naukowych reprezentowanych przez Wydział.