Rada Wydziału

TERMINARZ POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

LISTA  CZŁONKÓW  RADY  WYDZIAŁU  HUMANISTYCZNEGO (od XI. 2016 r.)

 

Członkowie Rady z tytułem naukowym lub ze stopniem doktora habilitowanego  – biorący udział w głosowaniu

 

 1.  

prof. dr hab. Stanisław Achremczyk, prof. zw.

 1.  

prof. dr hab. Maria Biolik, prof. zw.

 1.  

prof. dr hab. Sławomir Buryła

 1.  

prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski  , prof. zw.

 1.  

prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski

 1.  

prof. dr  hab. Norbert Kasparek

 1.  

prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz  , prof. zw.

 1.  

ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, prof. zw.

 1.  

prof. dr hab. Henrikh Stronskyy, prof. zw.  

 1.  

prof. dr hab. Andrzej Staniszewski, prof. zw.

 1.  

prof. dr hab. Krystyna Stasiewicz, prof. zw

 1.  

dr hab. Maria Ankudowicz-Bieńkowska, prof. UWM

 1.  

dr hab. Sławomir Augusiewicz

 1.  

dr hab. Dariusz Barbaszyński

 1.  

dr hab. Iryna Betko, prof. UWM

 1.  

dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM

 1.  

dr hab. Anna Dargiewicz, prof. UWM

 1.  

dr hab. Bernadetta Darska

 1.  

dr hab. Józef Dębowski, prof. UWM

 1.  

dr hab. Jan Gancewski, prof. UWM            

 1.  

dr hab. Janusz Gołota, prof. UWM              

 1.  

dr hab. Janusz Hochleitner, prof. UWM

 1.  

dr hab. Mirosław Hoffmann

 1.  

dr hab. Roman Jurkowski, prof. UWM

 1.  

dr hab. Andrzej Korytko

 1.  

dr hab. Iwona Kosek, prof. UWM

 1.  

dr hab. Jacek Kowalewski

 1.  

dr hab. Andrzej Kucner

 1.  

dr hab. Ewa Kujawska-Lis, prof. UWM

 1.  

dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska

 1.  

dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM

 1.  

dr hab. Iwona Maciejewska

 1.  

dr hab. Mariola Marczak, prof. UWM

 1.  

dr hab. Krzysztof Narojczyk, prof. UWM

 1.  

dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM

 1.  

dr hab. Iwona Ndiaye, prof. UWM

 1.  

dr hab. Joanna Orzechowska

 1.  

dr hab. Lech Ostasz, prof. UWM

 1.  

dr hab. Dariusz Radziwiłłowicz, prof. UWM

 1.  

dr hab. Jarosław Rubacha, prof. UWM

 1.  

dr hab. Mariusz Rutkowski, prof. UWM

 1.  

dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM

 1.  

dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM

 1.  

dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM

 1.  

dr hab. Marzena Świgoń, prof. UWM

 1.  

dr hab. Beata Tarnowska, prof. UWM         

 1.  

dr hab. Miron Wolny

 1.  

dr hab. Mariola Wołk

 

Pozostali nauczyciele akademiccy – biorący udział w głosowaniu

 1.  

dr Monika Cichmińska

 1.  

dr Alina Jarząbek

 1.  

dr Beata Jeglińska

 1.  

dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk

 1.  

dr Barbara Kozak

 1.  

dr Krzysztof Łożyński

 1.  

dr Renata Makarewicz (ZNP)

 1.  

dr Magdalena Makowska

 1.  

dr Paweł Pietnoczka

 1.  

dr Renata Rozbicka

 1.  

dr Piotr Wasyluk

 1.  

dr Magdalena Żmijkowska

 

Pracownicy niebędący nauczycielami – biorący udział w głosowaniu

 1.  

mgr Beata Milewska

 1.  

mgr Bożena Szczerbowicz

 1.  

mgr Janina Szymańska

 1.  

mgr Dorota Tucholska          

 

Studenci i doktoranci – biorący udział w głosowaniu

 1.  

mgr Maciej Grabski (doktorant)

 1.  

Julia Gęba

 1.  

Maciej Jacewicz

 1.  

Anna Kaczyńska

 

Aleksandra Kawecka

 1.  

Patrycja Kowalkowska

 1.  

Tomasz Loewnau

 1.  

Maciej Maj

 1.  

Agata Michalak

 1.  

Natalia Nowak

 1.  

Przemysław Pistelok

 1.  

Iryna Rykunich

 1.  

Natalia Sacharuk

 1.  

Arkadiusz Stępień-Miernikowski

 

Lidia Wieczorek

 1.  

Edyta Zaorska