Stypendium Ministra

Informujemy, iż istnieje możliwość ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją zgodną z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom (Dz.U. z 2015 r., poz. 1051) należy złożyć w Dziekanacie do 10 września 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat procedury składania wniosków, w tym wzory wniosków, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa:

https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

dr hab. Iwona Ndiaye, prof. UWM
Kierownik studiów doktoranckich
Wydziału Humanistycznego