Stypendium Ministra

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018

Pismo od Prorektora dra hab. Jerzego Przyborowskiego, prof. UWM z dnia 29.06.2017 r. dotyczące stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018 (w tym określone terminy składania dokumentacji) - pobierz

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018, w tym wzory wniosków o przyznanie stypendium, znajdują sie na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html