OBRONY 2019

W związku ze zbliżającym się terminem egzaminów dyplomowych, przedstawiamy najważniejsze informacje:

Obrony powinny odbywać się w terminach:

1) 17 czerwca - 30 czerwca 2019 r.

2) 2 - 15 września 2019 r.

Szczegółowa procedura ukończenia studiów wyższych na Wydziale Humanistycznym UWM w roku akademickim 2018/2019 została zatwierdzona Decyzją nr 6/2019 Dziekana Wydziału Humanistycznego z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Załącznik nr 1 do Decyzji Dziekana (druk oświadczenia - dodatkowe informacje do suplementu do dyplomu - do pobrania)

Załącznik nr 2 do Decyzji Dziekana (strona tytułowa - wzór - do pobrania)

Zgodnie z § 1 pkt 6 w/w Decyzji, student zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu wydruk oświadczenia: badanie losów absolwentów (link)

PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA - Zarządzenie Nr 119/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2016 roku (link)

Zarządzenie Nr 35/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia wzorów druków "Arkusz oceny pracy dyplomowej" (link)

ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH (link)