OBRONY 2018

W związku ze zbliżającym się terminem egzaminów dyplomowych, przedstawiamy najważniejsze informacje:

Obrony powinny odbywać się w terminach:

1) 18 czerwca - 1 lipca 2018 r.

2) 3 - 16 września 2018 r. (termin dotyczy studentów, którzy w uzasadnionych przypadkach uzyskają zgodę od prodziekana ds. studenckich i promocji na przedłużenie terminu złożenia prcacy dyplomowej).

 

Szczegółowa procedura ukończenia studiów wyższych na Wydziale Humanistycznym UWM w roku akademickim 2017/2018 została zatwierdzona Decyzją nr 5/2017/2018 Dziekana Wydziału Humanistycznego z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Załącznik nr 1 do Decyzji Dziekana (druk oświadczenia - dodatkowe informacje do suplementu do dyplomu - do pobrania)

Załącznik nr 2 do Decyzji Dziekana (strona tytułowa - wzór - do pobrania)

Zgodnie z § 1 pkt 6 w/w Decyzji, student zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu wydruk oświadczenia: badanie losów absolwentów (link)

PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA - Zarządzenie Nr 119/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2016 roku (link)

Zarządzenie Nr 35/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia wzorów druków "Arkusz oceny pracy dyplomowej" (link)

ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH (link)