OBRONY 2017

W związku ze zbliżającym się terminem egzaminów dyplomowych, przedstawiamy najważniejsze informacje:

Obrony powinny odbywać się w terminach:

1) 19 czerwca - 2 lipca 2017 r.;

2) 4 - 17 września 2017 r. (termin dotyczy studentów, którzy w uzasadnionych przypadkach uzyskają zgodę od prodziekana ds. studenckich i promocji na przedłużenie terminu złożenia prcacy dyplomowej);

3) proces dyplomowania na Wydziale Humanistycznym musi zostać zakończony z dniem 30 września 2017 r.

 

Szczegółowa procedura ukończenia studiów wyższych na Wydziale Humanistycznym UWM w roku akademickim 2016/2017 została zatwierdzona Decyzją nr 30/2016/2017 Dziekana Wydziału Humanistycznego z dnia 8 maja 2017 r.

Załącznik nr 1 do Decyzji Dziekana (druk oświadczenia - dodatkowe informacje do suplementu do dyplomu - do pobrania)

Zgodnie z § 1 pkt 6 w/w Decyzji, student zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu wydruk oświadczenia: badanie losów absolwentów (link)

PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA - Zarządzenie Nr 119/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2016 roku (link)

Zarządzenie Nr 35/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia wzorów druków "Arkusz oceny pracy dyplomowej" (link)

ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH (link)