Koła naukowe

Studenckie i doktoranckie koła naukowe działające
na Wydziale Humanistycznym

 

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

1. Studenckie Naukowe Koło „Pro-Media”

opiekun: dr Anita Frankowiak anita.frankowiak@gmail.com

2. Koło Naukowe „Nowe Media”

opiekun: dr Marta Więckiewicz-Archacka marta.wieckiewicz@gmail.com

3. Koło Naukowe „LENS”

opiekun: dr Urszula Doliwa udoliwa@poczta.onet.pl

4. Radiowe Koło Naukowe „ETER”

opiekun: dr Magdalena Szydłowska magdalena_szydlowska@ro.com.pl

5. Studenckie Koło Telewizyjne „ZOOM”

opiekun: dr Magdalena Golińska-Konecko magdzik007@poczta.fm

 

Instytut Filozofii

1. Studenckie Koło „Kolektyw Filozoficzny”

opiekun: dr Piotr Wasyluk wasyleos@tlen.pl

2. Koło Naukowe Doktorantów Filozofii

opiekun: prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski mjag@uwm.edu.pl

3. Interdyscyplinarne Koło Naukowe „InterGender”

opiekun: dr Dorota Sepczyńska sep@uwm.edu.pl

 

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

1. Studenckie Naukowe Koło Historyczne „Historikon”

opiekun: dr hab. Jan Gancewski, prof. UWM jangance@poczta.onet.pl

2. Naukowe Koło Historyków Wojskowości

opiekun: dr hab. Wiesław Łach, hab. UWM wieslaw_lach@tlen.pl

3. Studenckie Naukowe Koło Historyków Starożytności

opiekun: dr hab. Miron Wolny miron.w@wp.pl

4. Studenckie Naukowe Koło Historii Średniowiecznej i Nowożytnej Polski

opiekun: dr Anna Pytasz-Kołodziejczyk anna.kolodziejczyk@uwm.edu.pl

5. Naukowe Koło Doktorantów-Historyków

opiekun: prof. dr hab. Norbert Kasparek nkasparek@wp.pl

6. Studenckie Naukowe Koło Fotograficzne „Myszki”

opiekun: dr hab. Andrzej Korytko andy69@wp.pl

7. Studenckie Koło Afrykanistyczne

opiekun: dr hab. Bara Ndiaye bara.ndiaye@uwm.edu.pl

8. Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych „Inter Gentes”

opiekun: dr Krzysztof Sidorkiewicz sidorkiewicz@wp.pl

9. Koło Naukowe Studenckiej Współpracy Zagranicznej

opiekun: dr hab. Halina Łach halina.lach@uwm.edu.pl

10. Interdyscyplinarne Koło Naukowe „Pogranicza”

opiekun: dr hab. Marek Radoch marek.radoch@uwm.edu.pl

11. Koło Naukowe Studentów Archiwistyki

opiekun: dr Anna Żeglińska anna.zeglinska@uwm.edu.pl

 

Instytut Polonistyki i Logopedii

1. Naukowe Koło Teatralne „Salve Verbum”

opiekun: dr Magdalena Zaorska magdalena_zaorska@wp.pl

2. Studenckie Naukowe Koło Literaturoznawców

opiekun: dr hab. Bożena Adamkowicz-Iglińska  bozena.adamkowicz@uwm.edu.pl

3. Studenckie Naukowe Koło Językoznawców

opiekun: dr hab. Renata Makarewicz renata.makarewicz@uwm.edu.pl

4. Studenckie Koło Naukowe Badań Popkultury

opiekun: dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM alina.naruszewicz@uwm.edu.pl

5. Koło Naukowe Twórczości Literackiej „Ars Scripta”

opiekun: prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski

6. Koło Naukowe „Laboratorium logopedyczne”

opiekun: dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz  m.osowickakondratowicz@gmail.com

 

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej

1. Studenckie Koło Slawistyczne

opiekun: mgr Joanna Olechno - Wasiluk joanna.olechno-wasiluk@uwm.edu.pl

2. Studenckie Koło Przekładu

opiekun: dr hab. Iwona Ndiaye, prof. UWM anna.ndiaye@uwm.edu.pl

 

Katedra Filologii Angielskiej

1. Studenckie Koło Inicjatyw Anglistycznych Anglo Cooltura-Juniors

opiekun: dr Halszka Leleń halszka.lelen@uwm.edu.pl

2. Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury Brytyjskiej i Amerykańskiej Anglo Cooltura-Seniors

opiekun: dr Anna Kwiatkowska kukka@wp.pl

 

Katedra Filologii Germańskiej

Studenckie Naukowe Koło Młodych Germanistów

opiekun: dr Tomasz Żurawlew tomasz.zurawlew@uwm.edu.pl