Akty prawne

Uchwała Nr 280 Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie: ustalenia kryteriów punktowych w ocenie działalności nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym

Uchwała Nr 190 Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: zasad przyznawania dodatku motywacyjnego (projakościowego) na Wydziale Humanistycznym w latach 2019-2020

Uchwała Nr 92 Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie: uregulowania polityki kadrowej dotyczącej kryteriów zatrudniania na stanowiska nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym