Postępowania habilitacyjne

Nazwisko i imięDziedzinaDyscyplinaDokumenty do pobrania
DR SŁAWOMIR AUGUSIEWICZ
nauki humanistycznehistoria

Autoreferat

Harmonogram przebiegu habilitacji

Skład komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

Wniosek

DR IRENEUSZ  BIENIECKI
 nauki humanistyczne historia

Autoreferat

Harmonogram przebiegu habilitacji

Skład komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

Wniosek

 DR ELŻBIETA BOGDANOWICZ  nauki humanistyczne językoznawstwo

Autoreferat

Harmonogram przebiegu habilitacji

Skład komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

Wniosek

DR MARTA BOGUSŁAWSKA - TAFELSKAnauki humanistycznejęzykoznawstwo

Autoreferat

Harmonogram przebiegu habilitacji

Skład komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

Wniosek

DR ALINA MAGDALENA CAŁA
nauki humanistycznehistoria

Autoreferat

Harmonogram przebiegu habilitacji

Skład komisji habilitacyjnej

Skład komisji habilitacyjnej - zmiana

Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

Wniosek
DR ANNA DROGOSZnauki humanistycznejęzykoznawstwo

Autoreferat

Autoreferat (język angielski)

Harmonogram przebiegu habilitacji

Skład komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo

Wniosek

 DR TOMASZ MARCIN DUCHNOWSKI nauki humanistyczne historia

Autoreferat

Harmonogram przebiegu habilitacji

Skład komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Naukowej Dyscypliny Historia

Wniosek

DR TOMASZ GAJOWNIK nauki humanistyczne historia

Autoreferat

Harmonogram przebiegu habilitacji

Skład komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Naukowej Dyscypliny Historia

Wniosek

DR RADOSŁAW GROSSnauki humanistycznehistoria

Autoreferat

Harmonogram przebiegu habilitacji

Skład komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

Wniosek

DR MARZENA GUZnauki humanistycznejęzykoznawstwo

Autoreferat

Harmonogram przebiegu habilitacji

Skład komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

Wniosek

DR MIROSŁAW HOFFMANN
 nauki humanistyczne historia

Autoreferat

Skład komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

Wniosek
DR MARIOLA JAWORSKAnauki humanistycznejęzykoznawstwo

Autoreferat

Harmonogram przebiegu habilitacji

Skład komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

Wniosek

DR ZDZISŁAW JEZIERSKI
 nauki humanistyczne historia

Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

DR ANDRZEJ KORYTKO
 nauki humanistyczne historia

Autoreferat

Harmonogram przebiegu habilitacji

Skład komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

Wniosek
DR MARTA KOWALCZYK  

Autoreferat

Harmonogram przebiegu habilitacji

Skład komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

Wniosek

DR JACEK KOWALEWSKI
 nauki humanistyczne historia

Autoreferat

Harmonogram przebiegu habilitacji

Skład komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

Wniosek
DR BARBARA KRYSZTOPA - CZUPRYŃSKA
 nauki humanistyczne historia

Autoreferat

Harmonogram przebiegu habilitacji

Skład komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

Wniosek
DR ZBIGNIEW KUDRZYCKI
 nauki humanistyczne historia

Autoreferat

Harmonogram przebiegu habilitacji

Skład komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

Wniosek
DR IRENA MAKARCZYKnauki humanistycznehistoria

Autoreferat

Harmonogram przebiegu habilitacji

Skład komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

Wniosek

DR RENATA KAZIMIERA MAKAREWICZ nauki humanistyczne językoznawstwo

Autoreferat

Harmonogram przebiegu habilitacji

Skład komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

Wniosek

DR IZA MATUSIAK-KEMPAnauki humanistycznejęzykoznawstwo

Autoreferat

Harmonogram przebiegu habilitacji

Skład komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo

Wniosek

DR JAN MIRONCZUK
 nauki humanistyczne historia

Autoreferat

Harmonogram przebiegu habilitacji

Skład komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

Wniosek
DR ANETA NIEWĘGŁOWSKA
 nauki humanistyczne historia

Autoreferat

Harmonogram przebiegu habilitacji

Skład komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

Wniosek
DR IWONA PIETKIEWICZ
 nauki humanistyczne historia

Autoreferat

Skład komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

Wniosek
DR ANNA PYTASZ - KOŁODZIEJCZYKnauki humanistycznehistoria

Autoreferat

Harmonogram przebiegu habilitacji

Skład komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

Wniosek

DR KAROL SACEWICZnauki humanistycznehistoria

Autoreferat

Harmonogram przebiegu habilitacji

Skład komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

Wniosek

R MAGDALENA THIEN
 nauki humanistyczne  językoznawstwo

Autoreferat

Harmonogram przebiegu habilitacji

Skład komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

Wniosek
DR JAROSŁAW TULISZKA
 nauki humanistyczne historia

Autoreferat

Harmonogram przebiegu habilitacji

Skład komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

Wniosek
DR MIRON WOLNY
 nauki humanistyczne historia

Autoreferat

Harmonogram przebiegu habilitacji

Skład komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

Wniosek
DR MARIOLA WOŁK
 nauki humanistyczne językoznawstwo

Autoreferat

Harmonogram przebiegu habilitacji

Skład komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

Wniosek