Akty prawne

Uchwała Nr 264 Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie: wymagań projakościowych przy nadawaniu stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz występowaniu o nadanie tytułu profesora na Wydziale Humanistycznym

Uchwała Nr 189 Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie: trybu przeprowadzania czynności w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora na Wydziale Humanistycznym

Uchwała Nr 188 Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie: trybu przeprowadzania czynności w postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego na Wydziale Humanistycznym

Uchwała Nr 187 Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie: trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Humanistycznym