Legia Akademicka

Rusza projekt pilotażowy ochotniczego szkolenia wojskowego studentów pod nazwą Legia Akademicka

Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło w roku akademickim 2017/2018 projekt pilotażowy ochotniczego szkolenia wojskowego studentów pod nazwą Legia Akademicka.
Organizatorem części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, obejmujących przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie m.in. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, który zgłosił się do programu pilotażowego ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej. Praktycznie koordynatorem całego przedsięwzięcia będzie Wydział Humanistyczny.

Program rusza na uczelni w drugiej połowie listopada a jego rozpoczęcie zainauguruje 14 listopada 2017 roku spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej oraz prezentacja sprzętu wojskowego na Wydziale Humanistycznym.
Projekt Legii Akademickiej jest korzystny pod wieloma względami. Studenci ochotnicy będą mogli nabyć dodatkowe kompetencje, a wielu inaczej też spojrzy na ważne dziś kwestie obronności państwa.

W roku akademickim program będzie obejmował 30 godzin zajęć teoretycznych. Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów. Po zaliczeniu teorii student ma możliwość odbycia części praktycznej w okresie wakacji w wytypowanych ośrodkach szkolenia wojskowego. Praktyczny moduł szkolenia podoficerów rezerwy trwa 44 dni i kończy się egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Wielu studentów interesuje się zagadnieniami obronności. Ale dziś uczelnia jest na etapie przygotowań, w przededniu rozpoczęcia promocji tej inicjatywy. Założenia są takie, by przeszkolić każdego chętnego.

Zajęcia w ramach Legii Akademickiej będą zajęciami dodatkowymi. To w sumie 30 godzin, które będą realizowane dla ochotników na naszym uniwersytecie. Zajęcia będą prowadzić merytorycznie przygotowani wykładowcy z kierunku Wojskoznawstwo. Wspierać ich będą dodatkowo instruktorzy z Ligii Obrony Kraju zwłaszcza  w module strzeleckim.

Jest kilka ważnych rzeczy, na które należy zwrócić uwagę przy realizacji tego projektu. Po pierwsze grupa nie może liczyć więcej niż 30 osób, aby studenci mogli jak najwięcej na tych zajęciach skorzystać. Po drugie idealny moduł to rozbicie wykładów na pięć sobót po sześć godzin zajęć w miesiącach grudzień-kwiecień. Nie chcemy też nikogo zniechęcać, dlatego terminy zajęć będziemy ustalać z poszczególnymi grupami, tak by pasowało każdemu. Chcemy też zadbać o to, by zajęcia nie były monotematyczne i nie nudziły studentów. Program podzielimy na bloki, a każde zajęcia będzie prowadził, kto inny. Czasu nie jest też tak wiele, bo podczas 30 godzin wiele jest do omówienia. Dlatego będziemy to robić w skondensowany sposób.

                                       dr. hab Wiesław Bolesław Łach, prof. UWM