Legia Akademicka

Rusza programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej

W dniu 21 grudnia 2018 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Minister Obrony Narodowej podpisali porozumienie w sprawie realizacji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Jest to kontynuacja zapoczątkowanego w ubiegłym roku pilotażowego projektu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.

Organizatorem części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, obejmujących przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, który zgłosił akces do programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.

Do programu przystąpić będzie mógł student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, który posiada obywatelstwo polskie. W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej, który to moduł szkolenia będzie realizowany w semestrze letnim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2019 r.

Projekt Legii Akademickiej jest korzystny pod wieloma względami. Studenci ochotnicy będą mogli nabyć dodatkowe kompetencje, a wielu inaczej też spojrzy na ważne dziś kwestie obronności państwa.

W ramach uczelni program będzie obejmował 30 godzin zajęć teoretycznych. Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów. Po zaliczeniu teorii student ma możliwość odbycia części praktycznej w okresie wakacji w wytypowanych ośrodkach szkolenia wojskowego. Praktyczny moduł szkolenia wojskowego kończy się mianowaniem na stopień kaprala.

Zajęcia w ramach Legii Akademickiej będą zajęciami dodatkowymi. To w sumie 30 godzin, które będą realizowane dla ochotników na naszym uniwersytecie. Zajęcia będą prowadzić merytorycznie przygotowani wykładowcy z kierunku Wojskoznawstwo. Wspierać ich będą dodatkowo żołnierze oraz instruktorzy z Ligii Obrony Kraju zwłaszcza w module strzeleckim.

Praktycznie koordynatorem całego przedsięwzięcia będzie Wydział Humanistyczny, który na swojej stronie internetowej w zakładce Legia Akademicka będzie umieszczał wszystkie informacje związane z tą edukacją wojskową.

Program rusza na uczelni w drugim semestrze, a jego rozpoczęcie zainauguruje 24 stycznia 2019 roku o godzinie 13.15 na Wydziale Humanistycznym w Auli Dietrichów spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych przeszkoleniem wojskowym w ramach Legii Akademickiej.

 

dr hab. Wiesław Bolesław Łach, prof. UWM