Legia Akademicka

Rusza program edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej

W dniu 25 marca 2019 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Minister Obrony Narodowej podpisali z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie porozumienie w sprawie realizacji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.

Organizatorem części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, obejmującej przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej, jest Wydział Humanistyczny.
Do programu przystąpić może student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, który posiada obywatelstwo polskie) także z innych uczelni.

Wnioski można jeszcze składać w sekretariacie Wydziału Humanistycznego (pok. 3) do 9 marca 2019 r.

W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej, który to moduł będzie realizowany w semestrze letnim, głównie w soboty, w ramach czterech spotkań w miesiącach marzec-kwiecień 2019 r.
Studenci będą się szkolić w 12 grupach szkoleniowych. Pierwszych 6 grup (z prawa i administracji) rozpocznie zajęcia 1-2 marca 2019. W dalszej kolejności zajęcia odbędą się w dniach 16-17.03, 30-31.03 i ostatnie 13-14.04.2019 r.
Studenci innych wydziałów, jak i część studentów z prawa i administracji, rozpoczną pierwsze zajęcia 9 marca, a następnie będą je realizować w dniach 23.03., 6.04. i ostatnie 27.04.2019 r.
W ramach uczelni program będzie obejmował 30 godzin zajęć teoretycznych. Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów w soboty w godzinach 9.00-14.30 (7-8 h. x 45 minut).

W zakładce "Legia Akademicka" będą umieszczane wszystkie informacje związane z tą edukacją wojskową (plany zajęć, materiały edukacyjne, informacje).

Telefon kontaktowy: 600 131 945.

Z ŻOŁNIERSKIM POZDROWIENIEM I DETRMINACJI W ZDOBYCIU STOPNIA KAPRALA

 Koordynator Legii Akademickiej
dr hab. Wiesław Bolesław Łach, prof. UWM