Życie prywatne Polaków w XIX wieku 04-05.10.2018

ZAPOWIEDŹ KONFERENCJI: FILM          

 

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie
oraz
Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

 zapraszają na VI sesję naukową

Życie prywatne Polaków w XIX wieku „O mężczyźnie (nie)zwyczajnie”

 Olsztyn 4-5 października 2018 r.

 

Motywem przewodnim kolejnej sesji naukowej jest świat XIX-wiecznego mężczyzny w perspektywie prywatności.  Peregrynacja przez XIX stulecie ukazuje przede wszystkim sylwetki mężczyzn przez pryzmat ich aktywności publicznej, pracy zarobkowej, udziału w kampaniach wojennych i powstaniach narodowych, a także utartych w świadomości społecznej ról, jakie stawiały przed nim panujące realia społeczno-obyczajowe oraz obowiązujące wzorce i kanony. W planowanej sesji chcemy przyjrzeć się mężczyznom od strony ich codzienności, relacji prywatnych, przeżyć wewnętrznych, tożsamości psychicznej i fizycznej, postrzegania zmian cywilizacyjnych i kulturowych oraz przemian społecznych i reakcji na umacnianie się pozycji kobiety. Bohaterami sesji będą zatem Polacy z różnych środowisk społecznych, o różnym poziomie wykształcenia, zarówno ci spełniający widoczne role w społeczeństwie, jak również aktorzy całkowicie transparentni. To (nie)zwyczajne spojrzenie na dziewiętnastowiecznych Polaków ma zachęcić humanistów do podjęcia nowej perspektywy badawczej i dać szansę na ciekawe, inspirujące refleksje związane z motywacjami działań jednostki i kształtowania jej tożsamości.

Proponowane zagadnienia:

- „Władza ojców”? – mężczyzna na łonie rodziny. Role ojca i męża oraz ich ewolucja

- mężczyzna poza rodziną. Prywatność duchownych, żołnierzy, powstańców, zesłańców, emigrantów

- życie towarzyskie mężczyzn i różne jego aspekty

- kryzys tożsamości, poszukiwanie dróg samorealizacji, poczucia spełnienia; sposoby odkrywania własnego „ja” i efekty podejmowanych prób

- intymność, seksualność, miłość i erotyzm

- mężczyzna romantyczny (męskie afekty)

- życie duchowe mężczyzn, różne aspekty religijności

- męska przyjaźń

- dzieciństwo, młodość, dojrzałość i starość

- wychowanie i edukacja chłopców w XIX wieku

- męskie rozrywki – kultura czasu wolnego mężczyzn z różnych warstw społecznych

- męskie i niemęskie sporty

- typowe i nietypowe upodobania kulinarne

- wizerunek zewnętrzny – mężczyzna a moda

- plama na honorze – pojedynki i samobójstwa

- dziewiętnastowieczna męskość i niemęskość

- mężczyzna samotny – wdowiec, rozwodnik, wyrzutek

- Polak – peregrynant – mężczyzna w podróży

- mężczyzna wobec zmian cywilizacyjnych

- męskie spojrzenie na ruchy emancypacyjne

 

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji prosimy przesłać na formularzu (drogą elektroniczną) do 1 czerwca 2018 roku. Prosimy o dołączenie do formularza zgłoszeniowego krótkiego abstraktu referatu (do 2000 znaków). Opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł (obiady, serwisy kawowe podczas przerw, materiały konferencyjne, uroczysta kolacja, dofinansowanie recenzowanej publikacji) należy wnieść do 30 czerwca 2018 roku na konto bankowe: 29 1020 3541 0000 5202 0089 4386 (Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Olsztynie, ul K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn) z zaznaczeniem w tytule przelewu: konferencja Życie prywatne oraz podaniem imienia i nazwiska.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adresy:

jaroslawkita@poczta.onet.pl dr hab. Jarosław Kita, prof. UŁ, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kamińskiego 27 a, 90-219 Łódź

mariakorybut@o2.pl dr Maria Korybut-Marciniak, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn   

Obrady odbywać się będą w salach Wydziału Humanistycznego UWM (ul. K. Obitza 1 w Olsztynie). Informacje dotyczące bazy noclegowej zostaną podane po zamknięciu listy referentów.

Komitet Naukowy Konferencji: dr hab. Jarosław Kita, prof. UŁ, prof. dr hab. Roman Jurkowski, dr Maria Korybut-Marciniak

Komitet Organizacyjny Konferencji: dr hab. Andrzej Korytko, mgr Jolanta Kowalik, mgr Izabela Socka, mgr Grażyna Czerniak, mgr Elżbieta Klimus