NOWE KIERUNKI STUDIÓW: DZIEDZICTWO KULTUROWE I PRZYRODNICZE, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, LOGOPEDIA, WOJSKOZNAWSTWO
 
 

Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Studenci ostatnich roczników!!!

Informuję, że do 27 maja studenci przystępujący do obrony pracy dyplomowej w bieżącym roku akademickim  zobligowani są do dostarczenia do dziekanatu oświadczeń wydrukowanych z systemu antyplagiat w celu aktywowania loginów i haseł. W przeciwnym razie nie będzie możliwe wdrożenie procedury antyplagiatowej i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

W celu usprawnienia powyższy dokument powinni złożyć starostowie lub grupowi.

Bardzo proszę o potraktowanie sprawy poważnie.

Prodziekan ds. studenckich

dr Renata Rozbicka

 

 

 

 


CZY WIESZ, ŻE...

Na Wydziale prowadzi zajęcia 16 profesorów, 44 doktorów habilitowanych i 126 doktorów.