Druki do pobrania

Harmonogram pracy naukowejpobierz
Oświadczenie opiekuna naukowegopobierz
Podanie o przyjęcie na studia doktoranckiepobierz
Roczne sprawozdanie uczestnika studiów doktoranckichpobierz
Sprawozdanie z realizacji praktyki zawodowej uczestnika studiów doktoranckichpobierz
Wniosek o przedłużenie studiów doktoranckichpobierz
Wzór opinii opiekuna naukowegopobierz
Zaświadczenie dla kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018pobierz