Doktoranci

 

Kierownik Studiów Doktoranckich: dr hab. Iwona Ndiaye, prof. UWM

 

Dyżur kierownika studiów doktoranckich dla doktorantów:

z powodu wyjazdu służbowego w terminie od 03.02.2019 r. do dnia 05.05.2019 r. dyżur zostaje odwołany.

 

wtorek: godz. 8.30 - 9.30 pok. 352

tel. 89 524 63 28

e-mail: anna.ndiaye@uwm.edu.pl

 

Prezydium Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów w roku akademickim 2018/2019:

Przewodnicząca

mgr Karolina Kuczyńska

e-mail: karolina.kuczynska@wp.pl

tel. 508 801 320

Wiceprzewodnicząca

mgr Sabina Kowalczyk

Sekretarz

mgr Krzysztof Arentowicz

Dyżury:

wtorek:
11.30 – 13.00, p. 340