Doktoranci

 

Kierownik Studiów Doktoranckich: dr hab. Iwona Ndiaye, prof. UWM

 

Dyżur kierownika studiów doktoranckich dla doktorantów:

wtorek: godz. 8.30 - 9.30

tel. 89 524 63 28

e-mail: anna.ndiaye@uwm.edu.pl

 

Prezydium Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów w roku akademickim 2017/2018:

Przewodnicząca

mgr Elżbieta Klimus
elzbietaklimus@wp.pl

Wiceprzewodnicząca

mgr Kinga Perużyńska
k.peruzynska@gmail.com

Sekretarz

mgr Krzysztof Leszek
krzyster1@wp.pl

Dyżury:

wtorek:
11.30 – 13.00, p. 226
18.30 – 20.00, p. 201