Zjazd Absolwentów Wydziału Humanistycznego 14.09.2019

Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza na Zjazd Absolwentów Wydziału Humanistycznego, który odbędzie się 14 września 2019 roku.

 

Program:

1200 - „Pamięć maluje przeszłe lata”- pół wieku olsztyńskiej polonistyki (1969-2019) - Aula Teatralna - Centrum Nauk Humanistycznych, ul. K. Obitza 1

1300 - odsłonięcie głazu upamiętniającego 50-lecie Wydziału Humanistycznego - Promenada Absolwentów

1330 - spotkanie jubileuszowe (wystąpienie dziekana Wydziału Humanistycznego, wystąpienia okolicznościowe) - aula nr 31 - Centrum Nauk Humanistycznych, ul. K. Obitza 1

1500 - odsłonięcie wystawy fotograficznej

1515 - spacer po Wydziale Humanistycznym