Zapraszamy na spotkanie z oficerami Agencji Wywiadu i prelekcję : Rola i miejsce Agencji Wywiadu w strukturach państwa