Wykład prof. dr hab. Agnieszki Kijewskiej 24.05.2018 godz. 10.30

Instytut Filozofii oraz olsztyński oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego zapraszają na wykład prof. dr hab. Agnieszki Kijewskiej pt.: Droga doświadczenia mistycznego w Augustyńskich "Wyznaniach". Wykład  odbędzie się w dniu 24 maja (czwartek) w budynku Wydziału Humanistycznego UWM, ul. Kurta Obitza 1 o godz. 10. 30, sala nr 30 (parter).

Prof. dr hab. Agnieszka Kijewska jest pracownikiem Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wybitnym historykiem filozofii starożytnej i średniowiecznej, autorką kilkunastu książek, m. in. monografii poświęconych myśli Świętego Augustyna, Jana Szkota Eriugeny i Boecjusza oraz tłumaczką dzieł tych filozofów.