UWAGA STUDENCI! Prosimy o pilny odbiór decyzji stypendialnych!

Przypominamy o konieczności odbioru decyzji stypendialnych:

- stypendium socjalne

- stypendium dla osób niepełnosprawnych

- zapomogi 

w godzinach pracy dziekanatu pomocy materialnej.