Uwaga doktoranci!

26 września 2018 r. weszło nowe rozporządzenie Rektora
(Zarządzenia Nr 73/2018, 74/2018, 75/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 września 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich, projakościowych oraz dla najlepszych doktorantów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie), które obowiązuje już od TEGO ROKU. Dlatego też wnioski składane od 2 października br. muszą być dostosowane do wymogów nowego regulaminu. Najważniejsze zmiany:

1) doktoranci kontynuujący studia doktoranckie na 1 i 2 roku przedłużenia mogą ubiegać się zarówno o stypendium doktoranckie, jak i projakościowe;

2) doktoranci będący zatrudnieni jako nauczyciele akademiccy mogą ubiegać się o stypendium doktoranckie;

3) wszystkie załączniki do wniosku (łącznie z opinią i wyceną/oceną zaangażowania w pracę dydaktyczną) składa się na na płycie CD (do każdego rodzaju wniosku oddzielna płyta) w formacie PDF. Płyta ma być opisana imieniem i nazwiskiem doktoranta oraz rodzajem stypendium (doktoranckie, projakościowe, dla najlepszych). Numeracja załączników-skanów musi być zgodna z numeracją we wniosku.

Nowe regulaminy dostępne na stronie internetowej RSD pod linkiem 

http://www.uwm.edu.pl/doktoranci/stypendia

 

Wydziałowa Komisja Doktorancka