Szkolenie z zakresu BHP

Terminy SZKOLEŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY:

 

I termin: studia pierwszego stopnia, rok I: - 11.10.2018, godz. 15:00-18:15, Aula Dietrichów.

* dziennikarstwo i komunikacja społeczna,

* filologia rosyjska,

* lingwistyka w biznesie,

* filologia polska,

* logopedia

 

II termin: studia pierwszego stopnia, rok I: - 13.12.2018, godz. 16:45-20:00, Aula Dietrichów.

* filozofia,

* analiza i kreowanie trendów,

* wojskoznawstwo,

* stosunki międzynarodowe,

* historia,

* filologia angielska,

* filologia germańska

 

III termin: studia drugiego stopnia, rok I: - 20.12.2018, godz. 16:45-20:00, Aula Dietrichów.

* Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

* Filologia rosyjska

* Filologia polska

* Logopedia

* Filozofia

* Historia

* Filologia angielska

* Filologia germańska

* Komunikacja międzykulturowa w Europie