Szkolenie z praw i obowiązków studenta

Szkolenie z praw i obowiązków studenta dla I roku I stopnia kierunków (LOGOPEDIA, FILOLOGIA POLSKA, FILOZOFIA, ANALIZA I KREOWANIE TRENDÓW) odbędzie się w dniu 18 października 2018 r., godz. 16.45-18.15, Aula Dietrichów