Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Dmowskiej

Dziekan i Rada  Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie zawiadamiają, że w dniu 21 listopada 2017r. o godz. 1100 w sali posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego przy ul. K. Obitza 1 w Olsztynie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Dmowskiej

Temat rozprawy: Twórczość literacka Marii Krüger.

 

Promotor: Dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. UPH w Siedlcach

Recenzenci: Dr hab. Beata Morzyńska-Wrzosek UKW w Bydgoszczy

                     Dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR w Rzeszowie

 

Egzemplarz pracy doktorskiej jest wyłożony do wglądu w  Dziekanacie Wydziału Humanistycznego przy ul. K.Obitza 1 (pok. nr 11).

                                                                                             

Dziekan
Wydziału Humanistycznego

 dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM