Praktyki studenckie w projekcie badawczym

Zapraszamy wszystkich chętnych studentów Wydziału Humanistycznego do skorzystania z możliwości odbycia praktyk studenckich w ramach projektu badawczego. Partnerem projektu jest m.in. Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytut Książki.

Poza zaliczeniem praktyk istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o udziale w projekcie B+R w programie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Praktyki będę polegały m.in. na analizie treści książek i zasilaniu bazy danych wykorzystywanych przez algorytmy sztucznej inteligencji.

Nazwa projektu: Automatyczny recenzent – zaawansowany system rekomendacji książek.
Charakter praktyk: współpraca zdalna - zbieranie danych z treści książek w wersji elektronicznej.

Jesteś zainteresowana/y? Chcesz poznać więcej szczegółów?
Pisz:kontakt@literacka.com.pl
Dzwoń: 883 008 822 

Na czym polega projekt Automatyczny Recenzent?
Zespół badaczy opracował algorytmy, które czytają e-booki i potrafią połączyć ich treść z określeniami ludzkich emocji. Są więc w stanie sprawdzić, czy książka może bawić, smucić, poruszać, przerażać, nudzić – czyli robią to, co do tej pory było możliwe do uchwycenia wyłącznie przez czytelnika. Z Automatycznego Recenzenta będą mogły korzystać księgarnie internetowe i biblioteki – to narzędzie ułatwi wybór książki do czytania spośród ich ogromnej ilości na rynku wydawniczym .

Na czym polega zbieranie danych?
W tej fazie projektu chodzi o oznaczanie rzeczowników w podanych fragmentach różnych e-booków i zaklasyfikowaniu ich do jednej z 14 kategorii. Taka logiczna zabawa – trochę jak gra komputerowa: jednostki zaznacza się w specjalnym programie online. Całą operację wykonuje się zdalnie.

CZAS TRWANIA PRAKTYK:
2 - 8 tygodni (łącznie nie mniej niż 14 dni roboczych)

Przed podjęciem praktyk student powinien przedstawić:
a)  skierowanie na praktyki
b) dziennik praktyk.