Odbiór decyzji stypendialnych

UWAGA STUDENCI!

Od dnia 24.11.2018 r. (sobota) będą wydawane decyzje stypendialne w formie papierowej (styp. socjalne, specjalne, zapomogi).

Po odbiór decyzji zapraszamy Państwa OSOBIŚCIE do dziekanatu pomocy materialnej pok. 9.

Wszystkie decyzje należy podpisać i odebrać.

Decyzje w sprawie stypendium Rektora należy odebrać drogą elektroniczną (należy zalogować się na swoją pocztę w domenie student.uwm.edu.pl)

 

W sobotę 24.11.2018 r. dziekanat pomocy materialnej czynny do godz. 12.30.