Międzynarodowy projekt badawczy: Interfrazeologia jako element języka nauki

Od czerwca 2017 roku pracownicy Wydziału Humanistycznego współrealizują międzynarodowy projekt badawczy „Interfrazeologia jako element języka nauki”. Partnerami w projekcie są Friedrich-Schiller-Universität w Jenie/Niemcy (koordynator: dr Bettina Bock) oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Koordynatorem po stronie polskiej jest dr Joanna Targońska (Katedra Filologii Germańskiej), zaś wykonawcami są dr Monika Czerepowicka (Instytut Polonistyki i Logopedii) oraz dr Magdalena Makowska (Katedra Filologii Germańskiej).

Projekt finansowany jest przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki (Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung) i będzie realizowany do maja 2019 roku.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie internetowej:

https://projektuwmjena.wixsite.com/interfrazeologia