Lingwistyka w biznesie z certyfikatem "Studia z Przyszłością"

13 kwietnia 2017 roku, w gościnnych salach Uniwersytetu Warszawskiego, odbyła się uroczysta gala podsumowująca II edycję Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC. Na uroczystości spotkali się przedstawiciele kierunków wyróżnionych w programie, niektóre z nich zostały docenione już po raz drugi.

W skali całego kraju tylko 70 z blisko trzech tysięcy uczelni uzyskało certyfikat „Studia z Przyszłością”, co oznacza, że znaki jakości przyznano obecnie zaledwie 0,6% wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez polskie szkoły wyższe.

W elitarnym gronie nagrodzonych znalazł się również nowy interdyscyplinarny kierunek lingwistyka w biznesie współtworzony przez Wydział Humanistyczny i Wydział Nauk Ekonomicznych UWM. Szczególnie należy podkreślić, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski dołączył tym samym do grona takich uczelni jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, SGGW, SGH, Politechnika Warszawska, AGH w Krakowie…

Certyfikat „Studia z Przyszłością” został przyznany głównie kierunkom badawczym, eksperymentalnym takim jak aplikacje Internetu rzeczy, mechanika i budowa maszyn, analiza danych – Big Data czy automatyka i robotyka, dlatego też szczególnie cieszy wyróżnienie dla lingwistyki w biznesie jako kierunku mieszczącego się w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Jak podkreślali jurorzy i organizatorzy współcześnie niezwykle ważne jest wyposażenie studentów w kompetencje miękkie oraz takie przygotowanie ich do roli innowacyjnych liderów społecznej zmiany, aby byli oni odpowiedzialni za kreowanie przyszłości. W takie działania kierunek proponowany przez jednostki UWM wpisuje się idealnie.

W Komisji Akredytacyjnej, która wyłoniła tegorocznych laureatów programu „Studia z Przyszłością”, zasiadali naukowcy, specjaliści od jakości kształcenia i zarządzania edukacją, przedstawiciele Fundacji oraz reprezentanci środowisk gospodarczych. Taki dobór ekspertów zapewnił wieloaspektową ocenę wniosków akredytacyjnych i jest gwarancją tego, że znak jakości przyznany został kierunkom unikatowym, innowacyjnym, wspierającym studentów w realizowaniu pasji oraz promującym projekty pozauczelniane, które mogą w znacznym stopniu wzbogacić - już na etapie studiów – kształtowanie sylwetki absolwenta i w konsekwencji ułatwić mu start na rynku pracy.

Jak zauważył prof. Michał Kaczmarczyk, prowadzący galę rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu i ekspert Fundacji, badacze rynku pracy podkreślają, że wykształcenie wyższe automatycznie nie gwarantuje już dobrego zatrudnienia. Dzisiejsi studenci muszą konkurować na globalnym rynku pracy, gdzie spotkają się z absolwentami prestiżowych światowych uczelni, dlatego też niezbędne jest bardzo świadome wybieranie takiego kierunku studiów, który twórczo odpowiada na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku pracy. Oprócz przekazania studentom najwyższej jakości wiedzy niezwykle ważne jest zatem uwzględnienie na etapie ich kształcenia także umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich, a więc połączenie trzech paradygmatów: gospodarki, społeczeństwa i wiedzy.

Takie właśnie cele przyświecały zespołowi opracowującemu koncepcję kształcenia na kierunku lingwistyka w biznesie. Jejtwórcy przez wiele miesięcy opracowywali program kształcenia, dobierali odpowiednie efekty kształcenia oraz projektowali sylwetkę absolwenta. Ich wysiłki zakończyły się sukcesem i dlatego koordynatorki kierunku – dr Barbara Kozak (Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej) i dr Magdalena Makowska (Katedra Filologii Germańskiej) - miały zaszczyt i przyjemność odebrać certyfikat „Studia z Przyszłością” przyznany lingwistyce w biznesie jako kierunkowi, który znakomicie dostosowany jest do wyzwań współczesnego rynku pracy i oczekiwań pracodawców.

Certyfikaty „Studia z Przyszłością” wręczyli prof. Dariusz Rott z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jeden z najwybitniejszych polskich specjalistów w dziedzinie jakości dydaktyki uniwersyteckiej, oraz Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.