Legia Akademicka - rozpoczęcie zajęć

Rozpoczęcie zajęć w ramach III edycji Programu Ochotniczego Przeszkolenia Wojskowego Studentów "Legia Akademicka"

Wszystkich studentów, którzy złożyli akces do przeszkolenia wojskowego w ramach „Legii Akademickiej’’ koordynator Legii Akademickiej zaprasza na pierwsze zajęcia, które rozpoczną się 25 stycznia od godziny 09.00 na Wydziale Humanistycznym w Auli Dietrichów /osiem godzin x 45’/.

Program zajęć wraz z podstawowymi dokumentami jest zamieszczony na stronie → Legii Akademickiej.

Ponieważ są to pierwsze zajęcia, w ramach których zostanie przedstawiona organizacja zajęć w nastepnym semestrze, proszę o obowiązkową obecność (zajęcia muszą zakończyć się do 30 kwietnia).

W przypadku niemożliwości przybycia w dniu 25 stycznia, ta sama edycja zajęć zostanie przeprowadzona w dniu 1 lutego od godziny 09.00 na Wydziale Humanistycznym w Auli Dietrichów.

„Legia Akademicka” to jeden z najważniejszych obecnie programów Ministerstwa Obrony Narodowej w środowisku akademickim, skąd wywodzą się kandydaci na podoficerów i oficerów rezerwy. Program skierowany jest do studentów, którzy chcieliby w formie ochotniczej odbyć przeszkolenie wojskowe. Udział w programie to możliwość zdobycia wielu dodatkowych, bardzo unikalnych umiejętności oraz kwalifikacji.

Fakt ukończenia szkolenia w programie „Legia Akademicka” to prestiż,  a status żołnierza rezerwy to znakomity wpis w CV każdego studenta, który jako absolwent uczelni, z ukończonym przeszkoleniem wojskowym, szczególnie wyróżni się na cywilnym rynku pracy. Uregulowany stosunek do służby wojskowej to także poważny argument podczas aplikowania do pracy w służbach mundurowych m.in. w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Ochrony Kolei, Straży Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Ochrony Państwa czy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym itp. Absolwenci programu „Legia Akademicka”, po zakończeniu studiów, ale również w ich trakcie, jako żołnierze rezerwy mogą ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej w różnych formacjach i rodzajach Sił Zbrojnych RP.