Informacja dla osób przyjętych na I rok studiów

Witamy w gronie studentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie!

Informujemy, że osoby przyjęte na studia zobowiązane są dokonać opłaty za elektroniczną legitymację studencką w kwocie 17 zł. Opłatę należy wnieść w miesiącu wrześniu 2017 roku.
Numer konta bankowego do wszystkich wpłat związanych ze studiami, w tym do opłat za legitymację, zostanie wygenerowany indywidualnie dla każdego studenta, po zalogowaniu do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów – USOS-Web.

Strona logowania: www.usosweb.uwm.edu.pl

Login oraz hasło do logowania pozostają identyczne jak w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, wykorzystywanym podczas rekrutacji na studia.
Prosimy nie dokonywać wpłat związanych ze studiami na konto bankowe wykorzystywane w rekrutacji do opłaty rekrutacyjnej. Opłaty wniesione na to konto nie będą uwzględniane.

Logowania do systemu USOS-Web należy dokonać w miesiącu wrześniu 2017roku. Jeśli podczas logowania do systemu USOS-Web wystąpi błąd – prosimy o cierpliwość. Państwa konto może jeszcze nie być aktywne. Proszę spróbować logowania do systemu w ciągu kilku kolejnych dni. Jeśli problem będzie się utrzymywał, należy skontaktować się z Dziekanatem Wydziału.

Informujemy jednocześnie, że w listopadzie 2017 roku otrzymacie Państwo studenckie konta poczty e-mail w domenie @student.uwm.edu.pl. Informacja o uruchomieniu konta zostanie przesłana na Państwa adres e-mail wykorzystywany podczas rekrutacji. Od momentu utworzenia uczelnianego konta e-mail, w kontaktach z Uczelnią należy korzystać wyłącznie z tego adresu.