Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2019/2020 połączoną z obchodami 50-lecia Wydziału Humanistycznego.

Uroczystości odbędą się w dniu 2 października 2019 r. o godz. 9.00 w auli im. Marii i Georga Dietrichów w Centrum Nauk Humanistycznych, ul. K. Obitza 1.

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

  • przemówienie Dziekana
  • wystąpienie JM Rektora
  • przedstawienie opiekunów lat
  • ślubowanie i immatrykulacja studentów I roku
  • wręczenie medali i statuetek jubileuszowych
  • przemówienia okolicznościowe
  • jubileuszowy wykład inauguracyjny wygłoszony przez prof. dra hab. Andrzeja Staniszewskiego pt. „50 lat humanistyki akademickiej w Olsztynie”.