Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Humanistycznym 02.10.2018 godz. 9.00

 

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Humanistycznym odbędzie się w dniu 2 października 2018 roku o godz. 900 w auli im. Marii i Georga Dietrichów w Centrum Nauk Humanistycznych, ul. K. Obitza 1.

 

 

Program uroczystości:

  • Przemówienie inauguracyjne Dziekana dr. hab. Andrzeja Szmyta, prof. UWM
  • Wystąpienie JM Rektora
  • Przedstawienie opiekunów I lat
  • Ślubowanie i immatrykulacja studentów I roku
  • Wystąpienie przedstawiciela społeczności akademickiej
  • Wręczenie nagród i odznaczeń
  • Przemówienia okolicznościowe
  • Wykład inauguracyjny nt.: DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI. NIE TYLKO PIERWSZA BRYGADA, wygłoszony przez dr. hab. Dariusza Radziwiłłowicza, prof. UWM