Dr hab. Iwona Anna Ndiaye, prof. UWM została sekretarzem Komisji Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komitetu Slawistów

W Olsztynie miało miejsce posiedzenie Komisji Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komitetu Slawistów z udziałem wybitnych slawistów polskich i zagranicznych: prof. zw. dr. hab. Lucjana Suchanka (przewodniczący), prof. dr. hab. Franciszka Apanowicza, dr. hab. Michała Głuszkowskiego, prof. dr. hab. Bronisława Kodzisa, prof. zw. dr hab. Joanny Mianowskiej,  prof. Loli Zwoniariowej. Członkami komisji są również pracownicy Wydziału Humanistycznego UWM: dr hab. Iwona Anna Ndiaye, prof. UWM oraz dr. hab. Grzegorz Ojcewicz, prof. UWM,

Decyzją Prezydium, siedzibę Komisji, która dotychczas mieściła się w Uniwersytecie Opolskim, przeniesiono do Olsztyna, zaś odpowiedzialną funkcję sekretarza powierzono dr hab. Iwonie Annie Ndiaye, prof. UWM. 

Zlokalizowanie w Olsztynie siedziby Komisji Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komitetu Slawistów sytuuje Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej wśród najważniejszych centrów badań emigrantologicznych w Polsce. Obrady Komisji Emigrantologii Słowian odbyły się w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej przez Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej w ramach cyklu „Luminarze Rosyjskiej Emigracji”.