Decyzje stypendialne do odbioru!

Uwaga studenci!
Zapraszamy po odbiór decyzji stypendialnych: stypendium socjalne, stypendium specjalne oraz zapomogi - dziekanat pomocy materialnej pok. 9.

Decyzje w sprawie stypendium Rektora dla najlepszych studentów - do odbioru na e-mailu (w domenie: @student.uwm.edu.pl) - w załączeniu informacja, jak zalogować się do poczty.
Odbiór wszystkich decyzji - pozytywnych i negatywnych jest obowiązkowy!!!